Heeft u Klachten?

Hebt u klachten over het handelen van uw therapeut, houdt deze zich naar uw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut zelf voor te leggen en met haar te bespreken. Lukt het niet de klacht onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kunt u informatie krijgen bij de KAB of het secretariaat van de MBOG, telefonisch of schriftelijk.

Edwin Wiersma is aangesloten bij het GAT & KAB

https://gatgeschillen.nl/

KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel
T 0495 499 585

 

Annalies Semplonius is aangelsoten bij stichting zorggeschil 

https://zorggeschil.nl/clienten/


Adressen

Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen

Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-engeschillen-zorg

De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is https://www.igz.nl

De website van Tuchtcollege in de gezondheidszorg is https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 030-2254713 Neem contact op